Betrokken partijen

De WHOA biedt ondernemingen en organisaties een effectief instrument om schulden weg te werken.

Maar dat heeft impact op de betrokken partijen die worden geraakt door de WHOA.

Welke keerzijde heeft de WHOA voor partijen?

Wie kunnen worden geraakt door de WHOA?

Welke gevolgen heeft de toepassing van de WHOA?

"Zakenpartners van de onderneming in financiële moeilijkheden worden door de wet ook beschermd."

Gewone schuldeisers

Schuldeisers zonder bijzondere rechten kunnen gedwongen worden om een (groot) deel van hun vordering kwijt te schelden. Ook deze schuldeisers hebben recht op bescherming. Kom op voor uw positie.

Leveranciers

Bij het verkopen van goederen heeft de leverancier vaak bijzondere rechten. Bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud. De opsteller van het WHOA-reddingsplan moet hiermee rekening houden.

Contractanten

Met behulp van de WHOA kunnen lopende contracten worden opengebroken, zoals huur- en leasecontracten. Het openbreken van deze contracten kan schade opleveren. In de WHOA staan hierover regels.

Aandeelhouders

Het reddingsplan kan inhouden dat een deel van de schuldeisers ook aandelen krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor de oude aandeelhouders. Lees hier wat u kunt doen om uw belang te beschermen.

Geldverstrekkers met zekerheden

Bij het verstrekken van een geldlening krijgt de geldverstrekker vaak bijzondere rechten. Bijvoorbeeld een pand- of hypotheekrecht. Geldverstrekkers met dergelijke rechten kunnen door het WHOA-reddingsplan worden geraakt.

Borgen en groepsmaatschappijen

Een bestuurder of aandeelhouder kan zich privé of zakelijk borg hebben gesteld voor de schulden van een onderneming in financiële moeilijkheden. Bijvoorbeeld tegenover de bank. Lees hier waar u als borg goed op moet letten.